DAR OB SLOVESU

Izraz sočutja, ki traja dlje.

Slovo od pokojnega je boleče za vse, posebej za njegove svojce. V teh trenutkih potrebujejo bližino in občutek, da v stiski niso sami. Udeležba na pogrebu je tradicionalen izraz spoštovanja in sočutja, primeren dar ob slovesu pa je stvar kulture. Bomo grob zasuli s cvetjem in svojce obremenili z nerazumno količino sveč? Čas je za razmislek.

NAKUP >

Namesto sveč ali cvetja ob pogrebu prispevajte za trajno urejen grob in dober namen.

BELI PLAMEN - dar ob slovesu - je paket z žalno vizitko in vrednostnim bonom za cvetje, sveče, zasaditev groba in trajno urejenost še dolgo po pogrebu. Žalna vizitka bo z lepo mislijo in vašim podpisom svojcem še dolgo v oporo ob boleči izgubi. Z vrednostnim bonom pa boste svojcem omogočili, da uredijo grob takrat in tako, kot jim bo najbolj ustrezalo, ali pa da prispevani denar podarijo v dober namen. Žalna vizitka z vrednostnim bonom je priročna rešitev tudi takrat, ko se pogreba ne morete udeležiti.
Dar ob slovesu BELI PLAMEN je v vsakem primeru tudi dobrodelno dejanje, saj je 1 € od vsakega paketa namenjen organizaciji za paliativno oskrbo.

Paketi BELI PLAMEN – dar ob slovesu – so na voljo pri pogrebnem podjetju in tukaj. Informacije o pogrebnih podjetjih in drugih ponudnikih storitev BELI PLAMEN so na voljo tukaj. Če želenega pogrebnega podjetja ne najdete na tej spletni strani, pišite na info@beliplamen.si

- KAKO DELUJE BELI PLAMEN -
Kaj je paket BELI PLAMEN – dar ob slovesu?
Paket BELI PLAMEN – dar ob slovesu – sestavljajo vrednostni bon, žalna vizitka in kuverta. Vrednostni bon je namenjen svojcem pokojnega in ga lahko eno leto od izdaje unovčijo ob nakupu storitev in izdelkov pogrebnega podjetja, kot so denimo cvetje in storitve urejanja grobov. Vsak kupec se z nakupom vrednostnega bona zaveže plačati tudi 1 (en) evro kot humanitarni prispevek za paliativno oskrbo in ob tem dobi žalno vizitko. Žalna vizitka ima poleg osnovne uporabne vrednosti tudi simbolno vlogo potrdila o humanitarnem prispevku in je tako na voljo samo ob nakupu izbranega paketa BELI PLAMEN - Dar ob slovesu, v okviru katerega je 1 (en) evro namenjen donaciji humanitarni organizaciji. Če na primer izberete paket v vrednosti 21,00 evrov, bo pogrebno podjetje svojcem izročilo bon v vrednosti 20,00 evrov in izbrano žalno vizitko, 1 (en) evro pa bo nakazalo izbrani organizaciji za paliativno oskrbo.
Kako kupiti paket BELI PLAMEN – dar ob slovesu?
Na strani NAKUP lahko v iskalnik vpišete ime in letnico rojstva pokojnika, lahko pa izbirate vsak podatek posebej: kraj, pogrebno podjetje, pokopališče, čas pogreba in ime pokojnika. Nato izberete obliko vizitke, vnesete osebni tekst, izberete vrednost darilnega bona ter sledite ponujenim korakom do zaključka nakupa.
Kako bodo svojci dobili vrednostni bon in žalno vizitko?
O nakupu upravljalec portala BELI PLAMEN takoj obvesti izbrano pogrebno podjetje, ki jamči za izročitev vrednostnega bona in žalne vizitke svojcem ter kasnejše unovčenje vrednostnega bona. Pogrebno podjetje najkasneje 24 ur po pogrebu oz. prvi delovni dan po pogrebu svojcem, natančneje naročniku pogreba, po pošti s povratnico pošlje žalne vizitke in vrednostne bone, ki so bili preko spletnega portala BELI PLAMEN v okviru nakupov paketov DAR OB SLOVESU izbrani in kupljeni za določenega pokojnika, skupaj z navodili, kje in kdaj lahko te bone unovčijo. Posamezno pogrebno podjetje lahko v svojih splošnih pogojih, ki jih objavi na svoji spletni strani, določi tudi drugačen postopek izročanja vrednostnih bonov svojcem ob pogoju, da s tem postopkom seznani svojce že ob naročilu pogreba.
Katerim organizacijam za paliativno oskrbo je namenjen humanitarni prispevek?
Vsako pogrebno podjetje izbere ustrezno organizacijo, ki na tem geografskem področju izvaja paliativno oskrbo oz. pomaga neozdravljivo bolnim ljudem. Na podstrani DONACIJE je na voljo seznam vseh pogrebnih podjetij, partnerjev sistema BELI PLAMEN, z navedbo njihove izbrane organizacije za paliativno oskrbo.

Vsa zbrana sredstva pogrebna podjetja mesečno nakazujejo izbrani organizaciji. Sistem BELI PLAMEN enkrat letno javno objavi višino zbranih sredstev za vsako posamezno organizacijo.

Za več informacij preberite Splošne pogoje.

- ZA VSE PRILOŽNOSTI -

OB POSEBNEM DNEVU

Če kdaj, na tisti prav poseben dan se spomini prebudijo s posebno močjo. Lepe misli, šopek cvetja ali posebna sveča. Vse je lahko na grobu, tudi če sami ne morete tja.

NAKUP >

LEPA JE MISEL

Kaj bi danes radi povedali nam dragi osebi, ki je ni več tu? Občutke pogrešanja, hvaležnosti in ljubezni lahko izrazite tudi tako, da na grob pošljete izbrano cvetje.

NAKUP >
-